mniejslajdow.pl Mirosław Pawełko

O autorze

Praca w konsultingu i ponad 12-letnia praktyka dostarczyły
Mirosławowi wiedzy z zakresu tworzenia slajdów
Konsulting i biznes
 • Ponad 12 lat uczestnictwa w projektach doradczych na różnych szczeblach
 • Pełnienie funkcji członka zarządu i przewodniczącego rad nadzorczych
 • Znajomość potrzeb biznesowych
1
Olbrzymia praktyka
 • Narysowanie co najmniej 5000 slajdów
 • Stworzenie ponad 700 dużych prezentacji (powyżej 20 stron)
 • Ponad 12 lat tworzenia slajdów
2
Doświadczenie szkoleniowe
 • Opracowanie programu szkoleniowego wg własnej koncepcji
 • Ponad 40 przeprowadzonych szkoleń
 • Bieżące wskazówki dla podległych członków zespołów projektowych
3
Olbrzymia praktyka
 • Tworzenie prezentacji o różnych celach (np. opis sytuacji, argumentacja za zmianą) i adresowanych do różnych grup (np. rad nadzorczych, zarządów, pracowników liniowych, mediów)
 • Nadzór nad prezentacją tworzoną przez kilka osób równocześnie
4
 • Od ponad 12 lat aktywnie wykorzystuję slajdy i prezentacje.
 • W 2004 r. ukończyłem Szkołę Główną Handlową w Warszawie, a w 2009 otrzymałem stopień doktora nauk
  ekonomicznych w zakresie zarządzania
 • Od czasów studenckich zajmuję się doradztwem strategicznym – najpierw przez 5 lat pracowałem w Roland Berger Strategy Consultants, a od 2012 r. – w IMS Health Consulting
 • Slajdy z moimi analizami i rekomendacjami prezentowane były w Polsce i za granicą m.in. menedżerom z  następujących firm: PKN Orlen, Orange, Ciech, Procter Gamble Teva, Roche, Abbvie, Actavis, GSK, Sanofi, ZCh Police, BGŻ, PCC Rail, Mitsubishi Electric i różnych funduszy inwestycyjnych
 • W latach 2009–2012 pracowałem w Grupie PCC, gdzie zajmowałem kierownicze stanowiska: dyrektora rozwoju i
  optymalizacji, członka zarządu PCC Consumer Products (spółki holdingowej pionu produktów konsumpcyjnych), członka zarządu Fabryki Zapałek Czechowice i członka rad nadzorczych
 • Od lipca 2015 r. pełnię w IMS Health funkcję general managera na trzy kraje: Grecję, Rumunię i Bułgarię, a jednocześnie senior principala w obszarze konsultingu na 10 krajów: Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bośnię, Macedonię, Bułgarię i Rumunię
 • Od 2010 r. ja i mój zespół prowadzimy szkolenia z metody MSWS. Przeszkoliliśmy ponad pół tysiąca osób.